Menu Zamknij

Jak zamontować kamery aby było to zgodne z prawem?

Montaż kamer monitoringu jest coraz popularniejszy zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Aby jednak instalacja była zgodna z prawem, należy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Po pierwsze, ważne jest, aby kamery nie naruszały prywatności osób trzecich. Oznacza to, że nie powinny one rejestrować obrazu z wnętrz cudzych mieszkań, domów czy ogrodów bez zgody właścicieli. W przestrzeni publicznej należy umieścić kamery tak, by głównie monitorowały obszar własnej nieruchomości. Kolejnym ważnym aspektem jest informowanie o obecności monitoringu. Należy umieścić widoczne oznakowanie informujące o monitoringu, zgodnie z wymogami RODO. To dotyczy zarówno miejsc publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo, należy pamiętać o ochronie zebranych danych. Zapis z kamer powinien być przechowywany w bezpieczny sposób i nie udostępniany osobom nieuprawnionym.

W przypadku montażu kamer w miejscach pracy, konieczne może być również uzyskanie zgody pracowników lub informowanie ich o monitoringu. Stosowanie się do tych zasad pozwoli na legalne i etyczne wykorzystanie systemów monitoringu, z poszanowaniem prywatności i obowiązującego prawa.