Menu Zamknij

Zasady prawne związane z instalacją kamer monitoringu

Instalacja kamer monitoringu wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych zasad prawnych. W Polsce, podstawowym aktem prawnym regulującym te kwestie jest Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO.

Najważniejszą zasadą jest informowanie osób znajdujących się w zasięgu kamer o fakcie monitoringu. Informacja ta powinna być wyraźnie widoczna i czytelna. Monitoring powinien mieć jasno określony cel (np. ochrona mienia) i być proporcjonalny do tego celu. Nie można instalować kamer w miejscach, gdzie naruszałoby to prywatność osób, np. w toaletach.

Zapisy z kamer nie mogą być przechowywane nieograniczony czas. Ustawa nakłada obowiązek określenia, przez ile czasu dane będą przechowywane i kiedy zostaną usunięte. Dostęp do nagrań powinien być ściśle ograniczony. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.